csabosz: nca

csabosz: nefmi
 

Recefice Közhasznú Alapítvány

1195 Budapest,
Jáhn F. u. 3.
1703 Budapest, Pf. 131.

06-30/428-5259
Tel/fax: (1) 377-0196

info@zimmezu

 


Bemutatkozás

 
Alapító 2003-ban, attól a céltól vezérelve hozta létre a Recefice közhasznú Alapítványt, hogy a gyermekek szellemi fejlõdése érdekében közérdekû, mûvelõdési feladatokat lásson el.

Az Alapítvány célja, hogy az óvodások, iskolások szabadidejüket olyan foglalkozások keretében töltsék el, amelyek során megismerik környezetüket, a társadalomban aktuálisan felmerülõ problémákat és azok kezelését, lehetõségük nyílik képességeik fejlesztésére, egymás megismerésére és elfogadására.


Ezen belül célja elsõsorban:

  • a gyermekek és az ifjúság oktatása, természetszeretet kialakítása az állatvilág és az élõ környezet személyes tapasztalatokon át történõ megismertetésével,
  • szabadidõs tevékenységek szervezése óvodás és iskolás gyermekek részére napközis és bentlakásos táborok szervezésével, a foglalkozásokat különbözõ témák köré csoportosítva,
  • kedvezményes táborozási lehetõségek biztosítása árvaházi illetve kórházban hosszan ápolt beteg gyerekek, nagycsaládosok és szociálisan hátrányos helyzetûek részére.

Mindannyian azzal a problémával találkoztunk, hogy a diákoknak iskolán kívül sajnos sokszor nincs módjuk hasznosan eltölteni az idejüket, és erre a célra egy szabadidõ tevékenységet biztosító szolgáltatást hoztunk létre. Célunk, hogy a gyerekek, fiatalok aktívan, értelmesen töltsék az idejüket. Nyáron táborokat, majd klubokat szervezünk, hétvégi, délutáni programokat, információs központot hozunk létre, valamint iskoláknak egészségnapot, diáknapot, osztálykirándulást is szervezünk.